English 中文

bê tông trộn sẵn ở Thái Nguyên

Có 1 doanh nghiệp trên Thái Nguyên. Để tìm thêm liên quan đến bê tông trộn sẵn, xe trộn bê tông, cọc bê tông cốt thép sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Anh Đức Cổ Phần Bê Tông

Km 12+800 Quốc Lộ 3, Tp. Thái Nguyên,Thái Nguyên
Ngành: Bê Tông-Trộn Sẵn