English 中文

bê tông trộn sẵn ở Khánh Hòa

Có 1 doanh nghiệp trên Khánh Hòa. Để tìm thêm liên quan đến bê tông trộn sẵn, xe trộn bê tông, cọc bê tông cốt thép sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Thanh Yến TNHH

82 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Ngành: Bê Tông-Trộn Sẵn, Xây Dựng Dân Dụng