English 中文

bê tông trộn sẵn ở Hải Dương

Có 1 doanh nghiệp trên Hải Dương. Để tìm thêm liên quan đến bê tông trộn sẵn, xe trộn bê tông, cọc bê tông cốt thép sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Cổ Phần Phụ Gia Bê Tông Phả Lại

Khu 3 Thành Phao, P. Phả Lại, TX. Chí Linh, Hải Dương
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm, Bê Tông-Trộn Sẵn